COVID-19 News

Knowledge Base

Community

China

84,992

Confirmed

0% no changes

4,641

Deaths

0% no changes

79,802

Recovered

0% no changes
Fetching News...

Overview

Click on each location to get more in-depth information.
Location Confirmed Deaths Recovered
Hubei 68,135
0 0%
4,512
0 0%
63,623
0 0%
Guangdong 1,647
0 0%
8
0 0%
1,631
0 0%
Hong Kong 1,365
42 3%
7
0 0%
1,167
0 0%
Henan 1,276
0 0%
22
0 0%
1,254
0 0%
Zhejiang 1,269
0 0%
1
0 0%
1,267
0 0%
Hunan 1,019
0 0%
4
0 0%
1,015
0 0%
Anhui 991
0 0%
6
0 0%
985
0 0%
Heilongjiang 947
0 0%
13
0 0%
934
0 0%
Jiangxi 932
0 0%
1
0 0%
931
0 0%
Beijing 929
0 0%
9
0 0%
645
0 0%
Shandong 792
0 0%
7
0 0%
785
0 0%
Shanghai 721
0 0%
7
0 0%
689
0 0%
Jiangsu 654
0 0%
0
0 0%
654
0 0%
Sichuan 599
0 0%
3
0 0%
582
0 0%
Chongqing 582
0 0%
6
0 0%
575
0 0%
Fujian 363
0 0%
1
0 0%
360
0 0%
Hebei 349
0 0%
6
0 0%
339
0 0%
Shaanxi 321
0 0%
3
0 0%
314
0 0%
Guangxi 254
0 0%
2
0 0%
252
0 0%
Inner Mongolia 244
0 0%
1
0 0%
237
0 0%
Tianjin 199
0 0%
3
0 0%
195
0 0%
Shanxi 199
0 0%
0
0 0%
198
0 0%
Yunnan 187
0 0%
2
0 0%
183
0 0%
Hainan 171
0 0%
6
0 0%
165
0 0%
Gansu 167
0 0%
2
0 0%
162
0 0%
Liaoning 162
0 0%
2
0 0%
150
0 0%
Jilin 155
0 0%
2
0 0%
153
0 0%
Guizhou 147
0 0%
2
0 0%
145
0 0%
Xinjiang 76
0 0%
3
0 0%
73
0 0%
Ningxia 75
0 0%
0
0 0%
75
0 0%
Macau 46
0 0%
0
0 0%
45
0 0%
Qinghai 18
0 0%
0
0 0%
18
0 0%
Tibet 1
0 0%
0
0 0%
1
0 0%

Total Confirmed

Daily Confirmed

Total Deaths

Daily Deaths

Total Recovered

Daily Recovered

Quick Access