COVID-19 News

Knowledge Base

Community

China

89,914

Confirmed

0% no changes

4,723

Deaths

0% no changes

84,594

Recovered

0% no changes
Fetching News...

Overview

Click on each location to get more in-depth information.
Location Confirmed Deaths Recovered
Hubei 68,139
0 0%
4,512
0 0%
63,627
0 0%
Hong Kong 4,810
9 0%
89
1 1%
4,342
22 1%
Guangdong 1,740
1 0%
8
0 0%
1,721
1 0%
Zhejiang 1,278
0 0%
1
0 0%
1,268
0 0%
Henan 1,276
0 0%
22
0 0%
1,254
0 0%
Hunan 1,019
0 0%
4
0 0%
1,015
0 0%
Anhui 991
0 0%
6
0 0%
985
0 0%
Heilongjiang 948
0 0%
13
0 0%
935
0 0%
Jiangxi 935
0 0%
1
0 0%
934
0 0%
Beijing 935
0 0%
9
0 0%
926
0 0%
Shanghai 904
1 0%
7
0 0%
840
-1 -0%
Xinjiang 902
0 0%
3
0 0%
865
15 2%
Shandong 831
0 0%
7
0 0%
808
1 0%
Jiangsu 665
0 0%
0
0 0%
658
1 0%
Sichuan 652
0 0%
3
0 0%
624
2 0%
Chongqing 583
0 0%
6
0 0%
577
0 0%
Fujian 383
1 0%
1
0 0%
368
2 1%
Shaanxi 365
0 0%
3
0 0%
355
2 1%
Hebei 365
3 1%
6
0 0%
346
3 1%
Liaoning 262
0 0%
2
0 0%
259
0 0%
Inner Mongolia 261
1 0%
1
0 0%
257
0 0%
Guangxi 255
0 0%
2
0 0%
253
0 0%
Tianjin 229
3 1%
3
0 0%
213
0 0%
Shanxi 203
0 0%
0
0 0%
201
0 0%
Yunnan 199
0 0%
2
0 0%
191
0 0%
Hainan 171
0 0%
6
0 0%
165
0 0%
Gansu 169
0 0%
2
0 0%
167
0 0%
Jilin 157
0 0%
2
0 0%
155
0 0%
Guizhou 147
0 0%
2
0 0%
145
0 0%
Ningxia 75
0 0%
0
0 0%
75
0 0%
Macau 46
0 0%
0
0 0%
46
0 0%
Qinghai 18
0 0%
0
0 0%
18
0 0%
Tibet 1
0 0%
0
0 0%
1
0 0%

Total Confirmed

Daily Confirmed

Total Deaths

Daily Deaths

Total Recovered

Daily Recovered

Quick Access