COVID-19 News

Knowledge Base

Community

China

90,567

Confirmed

0% no changes

4,739

Deaths

0% no changes

85,479

Recovered

0% no changes
Fetching News...

Overview

Click on each location to get more in-depth information.
Location Confirmed Deaths Recovered
Hubei 68,139
0 0%
4,512
0 0%
63,627
0 0%
Hong Kong 5,097
10 0%
105
0 0%
4,837
10 0%
Guangdong 1,831
4 0%
8
0 0%
1,800
1 0%
Zhejiang 1,282
0 0%
1
0 0%
1,272
0 0%
Henan 1,281
0 0%
22
0 0%
1,254
0 0%
Hunan 1,019
0 0%
4
0 0%
1,015
0 0%
Shanghai 1,007
1 0%
7
0 0%
950
3 0%
Anhui 991
0 0%
6
0 0%
985
0 0%
Heilongjiang 948
0 0%
13
0 0%
935
0 0%
Beijing 936
0 0%
9
0 0%
926
0 0%
Jiangxi 935
0 0%
1
0 0%
934
0 0%
Xinjiang 902
0 0%
3
0 0%
899
0 0%
Shandong 832
0 0%
7
0 0%
823
0 0%
Sichuan 696
3 0%
3
0 0%
663
0 0%
Jiangsu 666
0 0%
0
0 0%
664
0 0%
Chongqing 585
1 0%
6
0 0%
578
0 0%
Fujian 411
2 0%
1
0 0%
390
0 0%
Shaanxi 410
1 0%
3
0 0%
383
2 1%
Hebei 365
0 0%
6
0 0%
358
0 0%
Liaoning 271
0 0%
2
0 0%
263
0 0%
Inner Mongolia 266
0 0%
1
0 0%
260
1 0%
Guangxi 259
0 0%
2
0 0%
255
0 0%
Tianjin 240
0 0%
3
0 0%
234
1 0%
Yunnan 209
0 0%
2
0 0%
198
1 1%
Shanxi 204
0 0%
0
0 0%
203
0 0%
Hainan 171
0 0%
6
0 0%
165
0 0%
Gansu 170
0 0%
2
0 0%
168
0 0%
Jilin 157
0 0%
2
0 0%
155
0 0%
Guizhou 147
0 0%
2
0 0%
145
0 0%
Ningxia 75
0 0%
0
0 0%
75
0 0%
Macau 46
0 0%
0
0 0%
46
0 0%
Qinghai 18
0 0%
0
0 0%
18
0 0%
Tibet 1
0 0%
0
0 0%
1
0 0%

Total Confirmed

Daily Confirmed

Total Deaths

Daily Deaths

Total Recovered

Daily Recovered

Quick Access